PB&E

 

Det gør vi!

Vores samarbejdsmodel ændrer måden, der arbejdes på i bygge- og anlægsbranchen ved en reorganisering af en tiltagende konservativ branche. PB&E bryder med ”kasseprocesser”, som etableres mellem bygherre, de projekterende, myndigheder og de udførende håndværkere. Alle omkring projektet skal have en god oplevelse, tjene penge og bidrage til at minimere risikoen overfor bygherre ved at finde frem til de rigtige løsninger første gang. Stor grad af ansvar, ejer – og fællesskab, respekt for hinanden og godt samarbejde tilvejebringes og faciliteres af PB&E for bygherren eller kunden.

PB&E skaber betydelig merværdi for bygherre ved en reorganisering af hele projekt - og byggeforløbet, og sikrer at nye bebyggelser opføres i præcis den kvalitet bygherren ønsker. Byggerier opføres i de "rå" kostpriser som er fuldt belyste for bygherre allerede ved aftalens indgåelse.

PB&E har udviklet og tilbyder en bygge – og udviklingsstyringsmodel, der belyser økonomi og risici uden nogen sub-interesser. Visionen er, at gode samarbejder, skal gøre op med de typiske fordyrende og uoverskuelige totalentrepriser samt tidskrævende og upræcise udbudsprocesser.
https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/03/krakenimages-Y5bvRlcCx8k-unsplash-640x480.jpg

Hvem er vi?

PB&E er ung, alsidig og kompetent virksomhed som arbejder med projekt – og byggestyring af byggeprojekter på vegne af bygherren. Selskabet er stiftet i april 2020. PB&E opfører projekter over hele landet. PB&E´s medarbejdere har typisk selv håndværksmæssig erfaring og i flere tilfælde også overbygninger med gode fagspecifikke tekniske uddannelser som konstruktør, ingeniør mv.

Vores værdier

Vi er unge og alsidige
Vi går ind for fællesskab og respekt
Vi leverer god kvalitet og godt håndværk
Vi vil skabe mere værdi og sikre opførelser i bedste kvalitet
Vi har respekt for tid, økonomi og kvalitet
Vi stræber efter succes for kunderne
Vi er PB&E
https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/10/riccardo-annandale-7e2pe9wjL9M-unsplash-640x480.jpg
https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/02/PB-E_Logo_Full_White.png
PB & E ApS

Ved op skrivelse til en bolig i Porskjær Have, gå da til www.porskjaerhave.dk

Følg os:

© 2022 PB & E, Made by Novusweb