PB&E

 

Projekt, Byggeri

& Ejendomme

Vi er unge og alsidige
Vi går ind for fællesskab og respekt
Vi leverer god kvalitet og godt håndværk
Vi vil skabe mere værdi og sikre opførelser i bedste kvalitet
Vi har respekt for tid, økonomi og kvalitet
Vi stræber efter succes for kunderne
Vi er PB&E

Projekt, Byggeri

& Ejendomme

Vi er unge og alsidige
Vi går ind for fællesskab og respekt
Vi leverer god kvalitet og godt håndværk
Vi vil skabe mere værdi og sikre opførelser i bedste kvalitet
Vi har respekt for tid, økonomi og kvalitet
Vi stræber efter succes for kunderne
Vi er PB&E

Projekt

PB&E udfører projekt – og byggestyring indenfor opførelse af primært nye boliger. Vores fokus er især opførelse af ejendomme i gode kvaliteter med minimal vedligeholdelse.  Vi sørger for styring af projekteringsforløb, planlægger og faciliterer alles involvering i byggeprocessen fra start til slut.

Vi tager ansvar og styrer projektet godt i mål.  Vi sørger for at minimere risici, fejl og mangler. Vi sætter os i selen at komme godt i mål indenfor aftalt tid, aftalt budget og opførelse i gode håndværksmæssige kvaliteter.

https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/03/Forside-12-scaled-e1646858416821.jpg
https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/03/Engk‘rg†rd-EXT-Top-1-scaled-e1646816484883.jpg
https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/03/til-projektside-scaled-e1646816270961-1280x640.jpg
https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/03/EXT_street_sd-scaled.jpg

Byggeri

PB&E opfører på vegne og i sammen med bygherren/kunden byggerier i fællesskab med gode kendte og faste samarbejdspartnere/underentreprenører samt rådgivere. Vores klare målsætning er at vi i fællesskab med alle projektets aktører indfrier forventningerne til vores bygherre eller kunde´s fulde tilfredshed.

Ejendomme

PB&E har med afsæt i mangeårig erfaring med udvikling af ejendomsprojekter godt indblik i de kritiske processer og faser under projektets spæde planlægning og tilvejebringelse. Herunder især udarbejdelse af lokalplaner, byggetilladelser og tilvejebringelse af øvrige planmæssige forhold.

Et godt udviklingsprojekt er typisk det som allerede i en lokalplansfase er defineret klart og tydeligt med god fleksibilitet, således at det som skal opføres kan rummes indenfor de planmæssige forhold.

PB&E´s erfaring og ydelser med nøje kostpriskalkulationer på baggrund af bygherrens ønsker gør især gavn i de tidlige faser og sikrer at de kritiske beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag. Dette arbejde udføres med gode faste samarbejdspartnere.

IGANGVÆRENDEProjekter

https://pb-e.dk/wp-content/uploads/2022/02/PB-E_Logo_Full_White.png
PB & E ApS

Ved op skrivelse til en bolig i Porskjær Have, gå da til www.porskjaerhave.dk

Følg os:

© 2022 PB & E, Made by Novusweb